17. 1. 2020  13:35 Nataša
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Hallon, PhD.
Identifikačné číslo: 2068
Univerzitný e-mail: jozef.hallon [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Osobitosti merania EMC rozsiahlych systémov
Autor: Ing. Jozef Hallon, PhD.
Pracovisko: Katedra merania (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Osobitosti merania EMC rozsiahlych systémov
Abstrakt:Predkladaná dizertačná práca je ťažiskovo orientovaná na skúmanie rôznych vplyvov súvisiacich s konfiguráciou testovaného zariadenia, ktoré ovplyvňujú validitu skúšok odolnosti voči vysokofrekvenčnému rušivému elektromagnetickému poľu. Faktor konfigurácie meracieho pracoviska je dôležitý v prípadoch, keď nemôžu byť splnené všetky podmienky na vytvorenie normou predpísanej konfigurácie testovaného zariadenia, čo je typické pre rozsiahle systémy EMC. V práci je ukázané, že pri posudzovaní vplyvu konfigurácie meracieho pracoviska zohrávajú dôležitú úlohu vlastnosti externej kabeláže testovaného zariadenia spolu s nadväzujúcimi káblovými rozhraniami. Z hľadiska návrhu metód analýzy autor posudzuje správanie externej kabeláže v elektromagnetickom poli ako pôsobenie poľa na všeobecné prenosové vedenie. Niekoľkými nezávislými metódami analyzuje, ako rôzne modifikácie ožarovaného vedenia ovplyvňujú hodnotu indukovaného prúdu tečúceho rozhraním. Získané výsledky vo forme manuálu určeného pre meracích technikov testovacích laboratórií zhŕňajú konštatované najpodstatnejšie závery pre zvýšenie validity skúšok odolnosti voči elektromagnetickému poľu.
Kľúčové slová:elektromagnetická kompatibilita, rozsiahly systém, validita skúšky odolnosti

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene