Jun 1, 2020   10:27 p.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identification number: 206
University e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

     Lesson
     
Projects
     
     
     
Supervised theses
     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesisDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Bachorík
Návrh postupu montáže výskumného zariadenia Viktória
May 2013
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Balciar
Kvantitatívna analýza štruktúry a vlastností objemovo tvárneného materiálu
May 2011
Displaying the final thesis
3.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ján Beňo
Analysis of technological conditions in the production of seamless tubes by drawing
May 2019
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ján Beňo
Analýza technologických podmienok pri výrobe bezšvíkových rúr ťahaním
May 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Otto Bohus
Hodnotenia stupňa deformácie pri ťahaní ocele STN 411523
June 2009
Displaying the final thesis
6.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Lucia Borčányiová
Analýza štruktúry materiálu tvárneného v polotekutom stave
June 2011
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Daxner
Mechanické vlastnosti spájkovaných spojov pripravených horúcou doskou
May 2011
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Forrová
Možnosti stanovenia sily pri tvárniacich procesoch
May 2016
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ondrej Frnčík
Možnosti analýzy deformácie v objeme výtvarku pri kovotlačení
May 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Ing. Viktor Fűri
Kvantitatívna analýza štruktúry a vlastností materiálu po brúsení
May 2013
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Radoslav Halgaš, PhD.
Možnosti hodnotenia stupňa deformácie ocele
June 2007
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Horváth
Analýza deformačného procesu v obrobenom materiáli
May 2014
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Chrenčík
Mikroštruktúrna analýza trojosovej deformácie ocele STN 411353
May 2010
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Filip Chrenčík
Porovnanie makroskopickej a mikroskopickej plastickej deformácie ocelí pri statickej skúške ťahom
June 2008
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Jakubík
Hodnotenie orientácie spevňujúcich vláken v polymérnom kompozite
June 2007
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Robert Janíček
Porovnanie makroskopickej a mikroskopickej plastickej deformácie ocelí pri statickej skúške tlakom
June 2008Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. František Krajčík
Analýza a porovnanie metód stanovenia hustoty dislokácií
May 2011
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Kubica
Vplyv geometrie spájkovaného spoja na jeho mechanické vlastnosti
June 2010
Displaying the final thesis
19.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Lukáš Likavčan, PhD.
Skúmanie vplyvu parametrov technologického procesu vstrekovania na vlastnosti výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami.
May 2016
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Lukáš Likavčan, PhD.
Skúmanie vplyvu parametrov technologického procesu vstrekovania na vlastnosti výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami
May 2017
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Longa
Hodnotenia stupňa deformácie pri objemovom tvárnení zliatin medi
May 2010
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Henrieta Masarovičová
Hodnotenia stupňa deformácie pri ťahaní ocele STN 411353
June 2009Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rastislav Moško
Simulácia štruktúry polykryštalického materiálu využitím CAD metód
May 2017Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tamás Nagy
Analýza mikroštruktúry a vlastností spájkovaného spoja
May 2010
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Novák, PhD.
Mikroštruktúrne hodnotenie stupňa deformácie pri dvojstupňovom ťahaní rúry z ocele STN 411523
June 2010
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Milan Račák
Analýza štruktúry materiálu po obrábaní
May 2015
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Róbert Sénáši
Návrh technologického prípravku pre obrábanie ozubeného venca
May 2013
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. et Ing. Samuel Surkoš
Vplyv technologických parametrov ťahania na mikroštruktúru ocele
December 2008
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Šajdová
Analýza vplyvu objemového tvárnenia na štruktúru materiálu
May 2013
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Šantavý
Optimalizácia merania mechanických vlastností spájkovaných spojov
May 2012
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Ševčík
Vplyv polohy vzorky v odliatku hláv valcov zo zliatiny AlSi6Cu4 na štruktúru a mechanické vlastnosti
June 2008
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zdenko Šurka
Analýza homogenity a čistoty tekutej zliatiny AlSi7Mg0,3 v udržiavacej peci
May 2009
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Patrik Troják
Analýza oblasti rezania pri trieskovom obrábaní
May 2016Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Tvrdoň
Modelovanie technologického procesu vstrekovania a vlastností výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami
May 2015
Displaying the final thesis
35.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Monika Vyskočová
Quantitative analysis of the materials structure for the research of could drawing tube processes
May 2022Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Závacká, PhD.
Analýza trojosovej plastickej deformácie pri ťahaní rúry z ocele STN 411523
May 2010
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Zázrivec
Výber a porovnanie metód merania mechanických vlastností spájkovaných spojov
May 2011
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress