19. 11. 2019  20:59 Alžbeta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identifikačné číslo: 206
Univerzitný e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra tvárnenia kovov a plastov (UVTE MTF)
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Bachorík
Návrh postupu montáže výskumného zariadenia Viktória
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Balciar
Kvantitatívna analýza štruktúry a vlastností objemovo tvárneného materiálu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ján Beňo
Analýza technologických podmienok pri výrobe bezšvíkových rúr ťahaním
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ján Beňo
Analýza technologických podmienok pri výrobe bezšvíkových rúr ťahaním
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Otto Bohus
Hodnotenia stupňa deformácie pri ťahaní ocele STN 411523
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lucia Borčányiová
Analýza štruktúry materiálu tvárneného v polotekutom stave
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Daxner
Mechanické vlastnosti spájkovaných spojov pripravených horúcou doskou
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Forrová
Možnosti stanovenia sily pri tvárniacich procesoch
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Frnčík
Možnosti analýzy deformácie v objeme výtvarku pri kovotlačení
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Viktor Fűri
Kvantitatívna analýza štruktúry a vlastností materiálu po brúsení
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radoslav Halgaš, PhD.
Možnosti hodnotenia stupňa deformácie ocele
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Horváth
Analýza deformačného procesu v obrobenom materiáli
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Chrenčík
Mikroštruktúrna analýza trojosovej deformácie ocele STN 411353
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Chrenčík
Porovnanie makroskopickej a mikroskopickej plastickej deformácie ocelí pri statickej skúške ťahom
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Jakubík
Hodnotenie orientácie spevňujúcich vláken v polymérnom kompozite
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Robert Janíček
Porovnanie makroskopickej a mikroskopickej plastickej deformácie ocelí pri statickej skúške tlakom
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. František Krajčík
Analýza a porovnanie metód stanovenia hustoty dislokácií
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Kubica
Vplyv geometrie spájkovaného spoja na jeho mechanické vlastnosti
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Lukáš Likavčan, PhD.
Skúmanie vplyvu parametrov technologického procesu vstrekovania na vlastnosti výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lukáš Likavčan, PhD.
Skúmanie vplyvu parametrov technologického procesu vstrekovania na vlastnosti výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Longa
Hodnotenia stupňa deformácie pri objemovom tvárnení zliatin medi
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Henrieta Masarovičová
Hodnotenia stupňa deformácie pri ťahaní ocele STN 411353
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rastislav Moško
Simulácia štruktúry polykryštalického materiálu využitím CAD metód
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tamás Nagy
Analýza mikroštruktúry a vlastností spájkovaného spoja
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Novák, PhD.
Mikroštruktúrne hodnotenie stupňa deformácie pri dvojstupňovom ťahaní rúry z ocele STN 411523
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Milan Račák
Analýza štruktúry materiálu po obrábaní
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD.
Výskum technologických parametrov ovplyvňujúcich výrobu a vlastnosti oceľových rúr
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Sénáši
Návrh technologického prípravku pre obrábanie ozubeného venca
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Samuel Surkoš
Vplyv technologických parametrov ťahania na mikroštruktúru ocele
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Šajdová
Analýza vplyvu objemového tvárnenia na štruktúru materiálu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Šantavý
Optimalizácia merania mechanických vlastností spájkovaných spojov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Ševčík
Vplyv polohy vzorky v odliatku hláv valcov zo zliatiny AlSi6Cu4 na štruktúru a mechanické vlastnosti
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zdenko Šurka
Analýza homogenity a čistoty tekutej zliatiny AlSi7Mg0,3 v udržiavacej peci
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Troják
Analýza oblasti rezania pri trieskovom obrábaní
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Tvrdoň
Modelovanie technologického procesu vstrekovania a vlastností výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Monika Vyskočová
Kvantitatívna analýza štruktúry materiálov pre preskúmanie procesov ťahania rúr za studena
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Závacká, PhD.
Analýza trojosovej plastickej deformácie pri ťahaní rúry z ocele STN 411523
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Zázrivec
Výber a porovnanie metód merania mechanických vlastností spájkovaných spojov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná