30. 10. 2020  8:28 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identifikačné číslo: 206
Univerzitný e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra tvárnenia kovov a plastov (UVTE MTF)
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

     
Výučba          Publikácie
     
     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTyp
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Bachorík
Návrh postupu montáže výskumného zariadenia Viktória
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Balciar
Kvantitatívna analýza štruktúry a vlastností objemovo tvárneného materiálu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Ján Beňo
Analýza technologických podmienok pri výrobe bezšvíkových rúr ťahaním
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ján Beňo
Analýza technologických podmienok pri výrobe bezšvíkových rúr ťahaním
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Otto Bohus
Hodnotenia stupňa deformácie pri ťahaní ocele STN 411523
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Lucia Borčányiová
Analýza štruktúry materiálu tvárneného v polotekutom stave
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Daxner
Mechanické vlastnosti spájkovaných spojov pripravených horúcou doskou
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Dominika Forrová
Možnosti stanovenia sily pri tvárniacich procesoch
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ondrej Frnčík
Možnosti analýzy deformácie v objeme výtvarku pri kovotlačení
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Viktor Fűri
Kvantitatívna analýza štruktúry a vlastností materiálu po brúsení
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radoslav Halgaš, PhD.
Možnosti hodnotenia stupňa deformácie ocele
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Horváth
Analýza deformačného procesu v obrobenom materiáli
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Chrenčík
Mikroštruktúrna analýza trojosovej deformácie ocele STN 411353
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Chrenčík
Porovnanie makroskopickej a mikroskopickej plastickej deformácie ocelí pri statickej skúške ťahom
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Jakubík
Hodnotenie orientácie spevňujúcich vláken v polymérnom kompozite
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Robert Janíček
Porovnanie makroskopickej a mikroskopickej plastickej deformácie ocelí pri statickej skúške tlakom
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. František Krajčík
Analýza a porovnanie metód stanovenia hustoty dislokácií
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Kubica
Vplyv geometrie spájkovaného spoja na jeho mechanické vlastnosti
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Lukáš Likavčan, PhD.
Skúmanie vplyvu parametrov technologického procesu vstrekovania na vlastnosti výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Lukáš Likavčan, PhD.
Skúmanie vplyvu parametrov technologického procesu vstrekovania na vlastnosti výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Longa
Hodnotenia stupňa deformácie pri objemovom tvárnení zliatin medi
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Henrieta Masarovičová
Hodnotenia stupňa deformácie pri ťahaní ocele STN 411353
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rastislav Moško
Simulácia štruktúry polykryštalického materiálu využitím CAD metód
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tamás Nagy
Analýza mikroštruktúry a vlastností spájkovaného spoja
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Novák, PhD.
Mikroštruktúrne hodnotenie stupňa deformácie pri dvojstupňovom ťahaní rúry z ocele STN 411523
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Milan Račák
Analýza štruktúry materiálu po obrábaní
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Sénáši
Návrh technologického prípravku pre obrábanie ozubeného venca
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. et Ing. Samuel Surkoš
Vplyv technologických parametrov ťahania na mikroštruktúru ocele
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Šajdová
Analýza vplyvu objemového tvárnenia na štruktúru materiálu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Šantavý
Optimalizácia merania mechanických vlastností spájkovaných spojov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Ševčík
Vplyv polohy vzorky v odliatku hláv valcov zo zliatiny AlSi6Cu4 na štruktúru a mechanické vlastnosti
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zdenko Šurka
Analýza homogenity a čistoty tekutej zliatiny AlSi7Mg0,3 v udržiavacej peci
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Troják
Analýza oblasti rezania pri trieskovom obrábaní
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ján Tvrdoň
Modelovanie technologického procesu vstrekovania a vlastností výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Monika Vyskočová
Kvantitatívna analýza štruktúry materiálov pre preskúmanie procesov ťahania rúr za studena
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Anna Závacká, PhD.
Analýza trojosovej plastickej deformácie pri ťahaní rúry z ocele STN 411523
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Zázrivec
Výber a porovnanie metód merania mechanických vlastností spájkovaných spojov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná