14. 11. 2019  23:06 Irma
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identifikační číslo: 206
Univerzitní e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra tvárnenia kovov a plastov (UVTE MTF)
 
Externí spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Modelovanie technologického procesu vstrekovania a vlastností výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami
Autor: Ing. Ján Tvrdoň
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Modelovanie technologického procesu vstrekovania a vlastností výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami
Abstrakt:Bc. Tvrdoň Ján: Modelovanie technologického procesu vstrekovania a vlastností výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Katedra obrábania, montáže a tvárnenia.- Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. MTF STU, 2014 . - Trnava: MTF STU, 2014. 63s. Hlavnou témou diplomovej práce je namodelovanie technologického procesu vstrekovania a analyzovanie výsledných výstrekov termoplastov spevnených krátkymi vláknami. V diplomovej práci som sa zameriaval na charakteristiku a rozdelenie plastov, ich mikroštruktúry a samotnej orientácie vlákien ako aj vplyvu orientácie na vlastnosti výstrekov. V teoretickej časti je tiež zahrnuté vstrekovanie plastov, optimalizácia technologických parametrov a chyby, ktoré môžu vzniknúť na plastových komponentoch. Cieľom praktickej časti mojej práce je namodelovať proces vstrekovania vybranej plastovej súčiastky a porovnať orientáciu vlákien s reálnymi vzorkami, na ktorých určím stupeň orientácie vlákien metódami stereolitickej metalografie.
Klíčová slova:orientácia vlákien, uhlíkové vlákna, technologické parametre.

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně