21. 11. 2019  16:53 Elvíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identifikačné číslo: 206
Univerzitný e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra tvárnenia kovov a plastov (UVTE MTF)
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Modelovanie technologického procesu vstrekovania a vlastností výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami
Autor: Ing. Ján Tvrdoň
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modelovanie technologického procesu vstrekovania a vlastností výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami
Abstrakt:Bc. Tvrdoň Ján: Modelovanie technologického procesu vstrekovania a vlastností výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Katedra obrábania, montáže a tvárnenia.- Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. MTF STU, 2014 . - Trnava: MTF STU, 2014. 63s. Hlavnou témou diplomovej práce je namodelovanie technologického procesu vstrekovania a analyzovanie výsledných výstrekov termoplastov spevnených krátkymi vláknami. V diplomovej práci som sa zameriaval na charakteristiku a rozdelenie plastov, ich mikroštruktúry a samotnej orientácie vlákien ako aj vplyvu orientácie na vlastnosti výstrekov. V teoretickej časti je tiež zahrnuté vstrekovanie plastov, optimalizácia technologických parametrov a chyby, ktoré môžu vzniknúť na plastových komponentoch. Cieľom praktickej časti mojej práce je namodelovať proces vstrekovania vybranej plastovej súčiastky a porovnať orientáciu vlákien s reálnymi vzorkami, na ktorých určím stupeň orientácie vlákien metódami stereolitickej metalografie.
Kľúčové slová:orientácia vlákien, uhlíkové vlákna, technologické parametre.

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene