Oct 19, 2019   12:02 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identification number: 206
University e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Metals and Plastics Forming (UVTE MTF)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The possibilities of force determining in forming processes
Written by (author): Ing. Dominika Forrová
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Opponent:prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti stanovenia sily pri tvárniacich procesoch
Summary:Cieľom práce je zameranie sa na možnosti merania sily pri tvárniacich procesoch. V prvej kapitole sa zaoberám technológiou tvárnenia a jej rozdelením z viacerých hľadísk. Druhá kapitola popisuje analýzu schém napätia a pretvorenia, spôsob deformácie materiálov. Tretia kapitola popisuje snímače z pohľadu priameho a nepriameho merania. V štvrtej kapitole sa venujem konkrétnemu piezoelektrickému zariadeniu typu 5015A od firmy Kistler, ktoré je namontované na excentrickom lise. Približujem, z teoretického hľadiska, spôsob jeho použitia na meranie sily a pomernej deformácie.
Key words:tvárniace procesy, tvárniaca sila, snímače

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited