Sep 16, 2019   2:25 p.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identification number: 206
University e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Metals and Plastics Forming (UVTE MTF)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Simulation of the poly-crystalline material structure using the CAD methods
Written by (author): Ing. Rastislav Moško
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Opponent:Ing. Martin Necpal, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Simulácia štruktúry polykryštalického materiálu využitím CAD metód
Summary:V Diplomovej práci sú uvedené charakteristiky a rozdelenia CAD softvérov spolu s programami, ktoré sa použili v práci. Druhá časť práce sa venuje kryštálovej štruktúre kovov a pojednáva sa v nej o zrne, jeho tvare a veľkosti. V tretej časti sa pojednávalo o orientácii čiar a plôch v rovine. V predposlednej kapitole sa hodnotia mikroskopické a makroskopické metódy určenia pretvorenia používané v tvárnení. Cieľom práce bolo určenie orientácie a pretvorenia idealizovaných zŕn, ktoré sa namodelovali v programe CATIA, následne sa zdeformovali v programe Deform a opätovne sa hodnotili v programe CATIA. Určovala a hodnotila sa závislosť medzi pretvorením a orientáciou pri rozličnom zaťažení na tlak.
Key words:pretvorenie, anizotropia, orientácia, zrno, štruktúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited