19. 10. 2019  6:39 Kristián
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identifikačné číslo: 206
Univerzitný e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra tvárnenia kovov a plastov (UVTE MTF)
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Skúmanie vplyvu parametrov technologického procesu vstrekovania na vlastnosti výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami
Autor: Ing. Lukáš Likavčan, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Ján Grom, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Skúmanie vplyvu parametrov technologického procesu vstrekovania na vlastnosti výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami
Abstrakt:Predmetom tejto práce je skúmanie vplyvu parametrov technologického procesu vstrekovania na vlastnosti výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami. Samotný proces vstrekovania ovplyvňujú rôzne parametre, ako napríklad geometria vtokovej sústavy, čas, teplota, vstrekovací tlak, dotlak a iné. Vzájomnou zmenou parametrov v kombinácii s jednou z daných typov geometrií vtokových sústav možno dosiahnuť množstvo vzájomne sa líšiacich orientácií vlákien, ktoré tak vedú k iným mechanickým vlastnostiam. Numerické analýzy ponúkajú výsledky tiež, ale tie pracujú na zjednodušenom princípe. Preto ponúkajú iba približné výsledky. Experimentálne zisťovanie orientácie a potom aj mechanické vlastnosti pri výstrekoch plnených krátkymi vláknami bude zrejme práve naopak časovo náročnejšou, ale zato presnejšou metódou. Pomocou porovnania obidvoch spôsobov je možné skúmať orientáciu vlákien a zistiť tak vplyv niektorých parametrov, ktorá sa môže prejaviť aj zmenou vlastností ako sú napríklad tie mechanické.
Kľúčové slová:Orientácia vlákien, Mechanické vlastnosti, Technológia vstrekovania, Numerická simulácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene