Oct 16, 2019   2:04 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identification number: 206
University e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Metals and Plastics Forming (UVTE MTF)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of drawing technological parameters on microstructure of steel
Written by (author): Ing. et Ing. Samuel Surkoš
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv technologických parametrov ťahania na mikroštruktúru ocele
Summary:Práca sa zaoberá skúmaním vplyvov technologických parametrov ťahania na mikroštruktúru ocele. V teoretickej časti práce je charakterizovaná oceľ, jej vlastnosti a mikroštruktúru, ďalej je charakterizované objemové tvárnenie a popísané spôsoby výroby bezšvíkových rúr. V závere teoretickej časti sú predstavené metódy stereologickej metalografie pre stanovenie deformácie zrna. V experimentálnej časti je popísaný skúmaný materiál. Ďalej je predstavený samotný experiment a sú zhodnotené výsledky. Na základe pozorovaní a výpočtov sa dospelo k záveru, že nárastom lineárnej plastickej makroskopickej deformácie vplyvom ťahania rastie aj mikroskopická orientácia zŕn v smere makroskopickej deformácie.
Key words:mikroštruktúra, oceľ, stereologická metalografia, ťahanie, objemové tvárnenie, rúry


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited