Sep 19, 2019   5:07 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identification number: 206
University e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Metals and Plastics Forming (UVTE MTF)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of homogeneity and purity of the liquid alloy AlSi7Mg0,3 in the carrying furnace.
Written by (author): Ing. Zdenko Šurka
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Opponent:doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza homogenity a čistoty tekutej zliatiny AlSi7Mg0,3 v udržiavacej peci
Summary:ABSTRAKT Šurka, Zdenko: Analýza homogenity a čistoty tekutej zliatiny AlSi7Mg0,3 v udržiavacej peci. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav materiálov.- Školiteľ: Doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.- Trnava: MtF STU, 2009. 91 s. Kľúčové slová : zliatiny hliníka, gravitačné odmiešanie, kvantitatívne parametre štruktúry, Predložená práca sa zaoberá analýzou homogenity a čistoty tekutej zliatiny AlSi7Mg0,3 v udržiavacej peci. Analýza homogenity tekutej zliatiny bola vykonávaná pomocou sledovania gravitačného odmiešania nukleačných častíc alfa fázy, ktoré je sledované pomocou kvantitatívnych parametrov štruktúry, konkrétne merným povrchom dendritov. Cieľom bolo určiť optimálny čas odstátia taveniny v udržiavacej peci, tak aby bolo zabezpečené čo možno najhomogénnejšie rozloženie nukleačných zárodkov alfa fázy v celom objeme udržiavacej pece, čo vedie k dosiahnutiu približne rovnakých mechanických vlastností odliatkov z rôznych častí udržiavacej pece. Za tým účelom boli použité tiež metódy termickej analýzy, analýzy chemického zloženie a EDX analýzy na REM. Ďalším cieľom bolo analyzovať čistotu tejto zliatiny, na splnenie tohto cieľa bola použitá fraktografická analýza lomových plôch z mechanickej skúšky ťahom, ktorá bola vykonaná podľa normy STN EN10 002. Fraktografická analýza bola pozorovaná pomocou elektrónového mikroskopu.
Key words:kvantitatívne parametre štruktúry, zliatiny hliníka, gravitačné odmiešanie


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited