Sep 23, 2019   9:39 p.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identification number: 206
University e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Metals and Plastics Forming (UVTE MTF)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The options of analyzing the forming volume deformation in metal spinning
Written by (author): Ing. Ondrej Frnčík
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti analýzy deformácie v objeme výtvarku pri kovotlačení
Summary:FRNČÍK, Ondrej: Možnosti analýzy deformácie v objeme výtvarku pri kovotlačení. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií.- Školiteľ: doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. - Trnava: STU MTF, 2013. 53 s. Bakalárska práca je zameraná na možnosti analýzy deformácie, ktorá vzniká v materiáli počas procesu kovotlačenia, s cieľom určiť deformačnú schému pre danú technológiu. Úvodná časť práce poskytuje všeobecné informácie o technológii kovotlačenia, so zameraním na samotnú charakteristiku technológie, taktiež na použitie a na výhody a nevýhody technológie. Materiály používané pri kovotlačení sú v tejto kapitole taktiež uvedené. Ďalej sa práca zaoberá podstatou plastickej deformácie, jej vplyvom na štruktúru materiálu a samotnými schémami deformácie. Tretia časť je zameraná na orientované štruktúry, ktoré vznikajú počas plastickej deformácie. V rámci praktickej časti bola realizovaná výroba vzorky materiálu, na ktorej sa pomocou stereologických metód určil stupeň orientácie hraníc zŕn pre jednotlivé metalografické výbrusy, pomocou ktorých sa následne určila pôsobiaca deformácia v procese kovotlačenia.
Key words:kovotlačenie, orientované štruktúry, stupeň orientácie, deformácia, schéma deformácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited