Sep 21, 2019   5:12 a.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identification number: 206
University e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Metals and Plastics Forming (UVTE MTF)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of the Impact of Volume Forming to the Structure of the Material
Written by (author): Ing. Ivana Šajdová
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Opponent:Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza vplyvu objemového tvárnenia na štruktúru materiálu
Summary:Bakalárska práca je zameraná na analýzu vplyvu objemového tvárnenia na štruktúru materiálu. Práca je rozdelená na štyri časti. Prvá časť práce sa zaoberá charakteristikou technológií tvárnenia. V tejto časti sú stručne popísane jednotlivé technológie ich princíp a ich základné operácie. V druhej časti je popísané deformačné spevnenie materiálu, vplyv tvárnenia na vlastnosti kovov, typy štruktúr a ich orientácia. Tretia časť je venovaná pretvoreniu pri jednotlivých technológiách. V štvrtej časti sa zameriavame na meranie tetrakaidecahedronu metódou skúšobných priamok.
Key words:technológie tvárnenia, štruktúra materiálu, pretvorenia, deformácia, orientácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited