Oct 19, 2019   12:00 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identification number: 206
University e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Metals and Plastics Forming (UVTE MTF)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of technological preparation for machining a gear ring
Written by (author): Ing. Róbert Sénáši
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Opponent:Ing. Martin Kováč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh technologického prípravku pre obrábanie ozubeného venca
Summary:Predkladaná diplomová práca sa venuje návrhu technologického prípravku na obrábanie ozubeného venca v spoločnosti ZF Sachs Slovakia. Teoretická časť práce sa venuje zhrnutiu riešenia a navrhovania prípravkov, objasňuje základné teoretické poznatky pri ich navrhovaní a poukazuje na jednotlivé zásady či konštrukčné, technologické alebo výrobné pri navrhovaní prípravkov. Jednotlivé zásady sa uplatňujú a aplikujú v praktickej časti práce. Hlavnými cieľmi tejto diplomovej práce je navrhnutie technologického prípravku na vŕtanie presných otvorov na ozubenom venci. Úlohou prípravku je zjednodušenie a uľahčenie upnutia a uloženia ozubeného venca pri vŕtaní. Ďalšia časť práce sa zaoberá aplikáciou nástrojov a združených nástrojov a aplikáciou výrobných návrhov na skrátenie výrobných časov pri operácii vŕtanie. Posledná časť diplomovej práce sa venuje analýze presnosti prípravku a ekonomicky zhodnocuje využitie najvýhodnejšieho združeného nástroja pre danú operáciu.
Key words:Vŕtanie, ZF Sachs, Nástroje, Prípravky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited