Sep 18, 2019   11:59 a.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identification number: 206
University e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Metals and Plastics Forming (UVTE MTF)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of procedure for assembling the research apparatus Victoria
Written by (author): Ing. Ján Bachorík
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Opponent:doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh postupu montáže výskumného zariadenia Viktória
Summary:Práca prináša teoretický prehľad základných pojmov z oblasti montáže. Ďalej poskytuje z tejto sféry niekoľko najnovších informácií zo sveta. Okrem toho definuje a charakterizuje termíny ako je montážna štruktúra výrobku, montážny postup a technická príprava stacionárnej kusovej montáže. Obsahom tejto práce je charakteristika nosných častí výskumného zariadenia Viktória, kde hlavným objektom pozornosti je najmä výskumná časť nazvaná Stend. Zariadenie je zamerané na výskum v oblasti bezpečnosti v jadrovej energetike. Nosnou časťou práce je návrh montážneho postupu výskumnej časti Stend aj s detailnými vyobrazeniami čiastkových krokov. Na záver sa prehodnocuje zloženie pracovnej skupiny na základe časovej náročnosti jednotlivých pracovných pozícií vyplývajúcej z navrhnutého montážneho postupu.
Key words:montáž, postup, výskumné zariadenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited