Sep 15, 2019   6:28 p.m. Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identification number: 206
University e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Metals and Plastics Forming (UVTE MTF)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of deformation process in the workpiece material
Written by (author): Ing. Martin Horváth
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Opponent:doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza deformačného procesu v obrobenom materiáli
Summary:Martin HORVÁTH: Analýza deformačného procesu v obrábanom materiáli Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materialovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav výrobných technológii Diplomová práca 58 strán, 1 príloha Diplomová práca má za cieľ rozbor deformačného procesu v obrábanom materiáli pri frézovaní. Úvodná časť práce je zameraná na teoretický rozbor tvorby triesky v reznom procese so zameraním na vplyv rezného procesu pri tvorbe plastických deformácii povrchovej vrstvy. Ďalej sa venuje vysvetleniu pojmu integrity povrchu a meraniu vlastnosti povrchovej vrstvy. Nasleduje oboznámenie s meracou metódou, ktorou boli merané skúšobné vzorky. V experimentálnej časti bol navrhnutý a zrealizovaný experiment na 5D CNC frézovačke DMG HSC 105. Obrobené vzorky boli metalograficky pripravené na optickú analýzu a vytvorenie digitálnych záberov meranej štruktúry obrábaného materiálu. Tieto fotografie boli merané pomocou metódy skúšobných priamok. Výsledky meraní boli prezentované v diskusii. V závere sa analyzujú namerané hodnoty a vyhodnocuje sa stav deformácie materiálu po obrobení.
Key words:povrchova vrstva , Plastická deformácia, koreň triesky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited