22. 10. 2020  5:28 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identifikačné číslo: 206
Univerzitný e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

     
     Projekty     Publikácie
     
     
     Konferencie
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
GarantDruhOficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
VEGA
spoluriešiteľ01.01.2008
31.12.2010
2
OP VaVriešiteľ01.05.2009
30.04.2011
3
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2008
31.12.2010
4M. KublihaKEGA
spoluriešiteľ
01.01.2010
31.12.2011
5
 Priemyselný výskum silenblokov pre nadmerné zaťaženie pri extrémnych teplotách v oblasti priemyselného využitiaOP VaV
riešiteľ
01.11.2011
31.10.2015
6 Skvalitnenie a inovácia edukačného procesu vo výučbe predmetov zameraných na modelovanie a simuláciu technologických procesov
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
7
M. Ožvold
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2009
31.12.2012
8Š. Václav
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
9
 Výskum bezolovnatej spájky pre vyššie aplikačné teplotyAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.05.201131.01.2014
10
 Výskum laserových návarov odolných voči abrazívnemu opotrebeniu a ich hodnotenie využitím stereologických metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiáluI. KovaříkováVEGA
spoluriešiteľ
01.01.201231.12.2014
11
I. KostolnýAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2020
30.06.2024
12 Výskum nových spájkovacích zliatin pre beztavivové spájkovanie s využitím lúčových technológií a ultrazvukuR. KoleňákAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.10.2013
31.05.2017
13
 Výskum priameho spájania keramických a kovových materiálov pomocou aktívnych spájkovacích zliatin
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2017
30.06.2021
14
VEGA
zodpovedný riešiteľ01.01.201631.12.2019
15
VEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2020
31.12.2023
16APVV - Všeobecná výzva
zodpovedný riešiteľ
01.07.2016
30.06.2020
17APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2015
30.06.2019
18
 Výskum technologických procesov tvárnenia a optimalizácia ich parametrov s využitím numerickej simulácieM. KapustováAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.05.2011
30.10.2014
19 Výskum vplyvu fyzikálno-metalurgických aspektov vysokoteplotného spájkovania na štruktúru spojov kovových a keramických materiálovR. KoleňákVEGAspoluriešiteľ
01.01.2008
31.12.2010
20
 Výskum vplyvu parametrov vybraných technologických procesov na integritu povrchových vrstiev.J. BílikVEGAspoluriešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
21
 Výskum, vývoj a aplikácia metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálu pre optimalizáciu technologického procesu tvárnenia kovov a plastov.M. MartinkovičVEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.201231.12.2015
22
R. KoleňákVEGAspoluriešiteľ
01.01.2011
31.12.2013
23M. BehúlováVEGA
spoluriešiteľ
01.01.2020
31.12.2023
24
A. Čaus
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2010
31.12.2011

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne