Oct 28, 2020   4:47 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

     Graduate     Lesson
     
Final thesis
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Apartment house
Written by (author): Ing. Ľuboš Molnár
Department:
Thesis supervisor: Ing. Marek Ďubek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:Cieľom mojej záverečnej bakalárskej práce bolo navrhnúť bytový dom s polyfunkciou. Tento návrh pozostával z troch základných častí. V prvej časti som sa zameral na návrh zariadenia staveniska a problematiku technológie stavieb. V tejto časti som sa sústredil na výkres POV so zariadením staveniska, spolu s technickou správou a časovým plánom výstavby. Špecificky som sa zameral na prevetrávanú fasádu značky TRESPA a celkový technologický postup pri jej montáži. Druhú časť tvorilo vypracovanie realizačného projektu päťpodlažného bytového domu spolu so súhrnnou správou KPS a výkresovou časťou. V poslednej časti, ktorá bola zameraná na statickú časť bytového domu bola vypracovaná výkresová dokumentácia.
Key words:
Bytový dom, Prevetrávaná fasáda, TRESPA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited