Oct 26, 2020   4:23 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential house
Written by (author): Ing. Branislav Števaňák
Department:
Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Marek Ďubek, PhD.
Opponent:
Ing. Daniel Vajdík
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo podľa predpísaného rozsahu zadania vypracovať projekt stavby bytového domu z konštrukčného, statického a technologického a hľadiska. Obsah je rozdelený na textovú a grafickú časť. Technologickú časť tvorí projekt organizácie výstavby, časový harmonogram pre hrubú stavbu a technologický predpis zateplenia systémom Novabrik THERM. Časť statika obsahuje riešenie nosných konštrukcií bytového domu a návrh výstuže stropnej dosky D2.1. Konštrukčná časť návrhu je zameraná na architektonicko-konštrukčné riešenie stavebného objektu. Výkresy z jednotlivých častí sú založené v prílohách.
Key words:
Predsadená fasáda, Fasádny obklad, Fasádne tehly

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited