Oct 28, 2020   4:22 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

     Graduate
     
Lesson
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Apartment house
Written by (author):
Ing. Mário Stiglicz
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Marek Ďubek, PhD.
Opponent:
Ing. Juraj Jadroň
Final thesis progress:
Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo zhotoviť projekt bytového domu, ktorého obsahom je Projekt organizácie výstavby, Projekt bytového domu, Časový plán a Technologický predpis betonáže monolitickej stropnej dosky. Výsledkom je celková výkresová časť, ktorá pozostáva zo šiestich výkresov konštrukcií pozemných stavieb, z dvoch výkresov statiky a jedného výkresu plánu organizácie výstavby. Mojim cieľom bolo navrhnúť v konštrukčných výkresoch čo najpohodlnejšie riešenie s ohľadom na budúce užívanie pričom som sa nažil o efektívne využitie priestoru staveniska vo výkrese Zaradenia staveniska s cieľom uľahčiť prácu robotníkom. Časový plán informuje o celkovom postupe výstavby bytového domu a činnostiach s tým spojených v čase a zároveň som pri jeho tvorbe dohliadal na dodržiavanie potrebných technologických prestávok daných prác.
Key words:
Plán organizácie výstavby, Stavenisko, Betónové konštrukcie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited