Oct 28, 2020   4:45 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

          
     
Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Bytový dom ZLATOVSKÁ
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Marek Ďubek, PhD.
Opponent:Ing. Peter Rendko
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom ZLATOVSKÁ
Summary:
Zámerom mojej diplomovej práce bolo vytvoriť stavebno-technologickú časť pre Bytový dom Zlatovská v Trenčíne, mestská časť Zlatovce. Podkladom pre naplnenie danej problematiky mi bola projektová dokumentácia a stručná technická správa. Tieto materiály poskytla spoločnosť PERI, ktorá zároveň vyhlásila súťaž, na ktorej sme sa spoločne so spolužiakmi zúčastnili. Počas dvoch semestrov som vypracoval záverečnú prácu, ktorá pozostáva z textovej časti a výkresovej časti.
Key words:bytový dom, peri, debnenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited