Oct 28, 2020   5:08 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts
     
     
     Final thesis
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The house of flats
Written by (author):
Ing. Eliška Križanová
Department:
Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Marek Ďubek, PhD.
Opponent:Ing. Daniel Vajdík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
Bakalárska práca je zameraná na projekt bytového domu, ktorý pozostáva z troch hlavných častí. V prvej kapitole som spracovala podrobnú technickú správu o priebehu výstavby, projekt organizácie výstavby, časový plán, technologický predpis a výkres debnenia stropov PERI MULTIFLEX. V druhej kapitole som zhotovila technickú správu z konštrukčného hľadiska, navrhla som typické podlažie a prvé nadzemné podlažie. Vypracovala som rez, predný pohľad objektu a detaily plochej strechy. V kapitole Statika som vypočítala zaťaženie a navrhla výstuž do stropnej dosky. Vyhotovila som technickú správu, výkres výstuže stropných dosiek, výkres tvaru typického podlažia a výkres tvaru schodiska.
Key words:Debnenie, Bytový dom, Stavenisko, Stavba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited