Oct 28, 2020   4:44 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

     
Graduate
     
Lesson     Final thesis
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Residential House
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
Bakalárska práca sa zaoberá návrhom bytového domu nachádzajúceho sa v Pezinku. V práci sa opisuje presný návrh konštrukcie a postup pri konštruovaní hrubej stavby bytového domu. Zaoberá sa podrobne návrhom zariadenia staveniska, vo výkrese POV sa rieši aj zariadenia staveniska. V statickom výpočte riešim návrh konkrétneho prvku, konzolového nosníka pod balkónovou doskou. Miesto technologického predpisu riešim špecifický problém, detegovanie výstuže v železobetónových konštrukciách vybranými prístrojmi. Práca je v prílohách doplnená o výkresy KPS, statické výpočty, časový harmonogram a výkres debnenia.
Key words:
bytový dom, výstuž v betóne, detekcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited