Oct 28, 2020   5:09 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

     
Graduate          
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Rezidence CASSOVAR
Written by (author):
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rezidencia CASSOVAR
Summary:
Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť čo možno najefektívnejší projekt realizácie stavby Rezidencia Cassovar v Košiciach. Celkový projekt pozostáva z návrhu zariadenia staveniska, vyhotovenia časového harmonogramu a návrhu procesu betonáže. Na vypracovanie tohto projektu mi slúžili podklady od firmy Chemkostav, a.s.. Základom bola projektová dokumentácia, koordinačná situácia, technická správa a výkaz - výmer. Práca je rozdelená na dve časti: textovú a grafickú. Textovú časť tvorí technická správa k projektu zariadenia staveniska, technická správa k časovému plánu výstavby a návrh strojnej zostavy procesu betonáže. Celý navrhnutý postup výstavby je znázornený v grafickej časti priloženej k diplomovej práci.
Key words:
projekt zariadenia staveniska, rezidencia Cassovar, návrh strojnej zostavy procesu betonáže

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited