Oct 26, 2020   5:09 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

          Lesson
     
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Flatbuilding
Written by (author):
Ing. Michal Fogl
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Daniel Vajdík
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:FOGL, MICHAL: Bytový dom. – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra technológie stavieb. – Ing. Marek Ďubek, PhD. – Bratislava: SvF, 2017, 77 strán. Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť projekt stavby bytového domu. Bytový dom je navrhnutý podľa z hľadiska technologických, konštrukčných a statických požiadaviek. Z technologického hľadiska je v bakalárskej práci zahrnutý technologický predpis napínaných stropov, projekt organizácie výstavby a časový harmonogram pre hrubú stavbu. Konštrukčná časť obsahuje architektonické a taktiež konštrukčné riešenie bytového domu. V statickej časti sa nachádza návrh výstuže balkónovej dosky a taktiež riešenie nosnej konštrukcie bytového domu. Ku všetkým spomenutým častiam je vypracovaná výkresová dokumentácia, ktorá je zahrnutá v prílohách.
Key words:Napínaný stropný podhľad, PVC fólia, hliníkový profil

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited