Oct 28, 2020   4:58 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts
     
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
PLAVÁREŇ NA ÚZEMÍ MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – PETRŽALKA
Written by (author):
Ing. Kristína Mestická
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
PLAVÁREŇ NA ÚZEMÍ MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - PETRŽALKA
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo vytvorenie stavebno-technologickej časti pre Mestskú Plaváreň v Mestskej časti Petržalka, mesta Bratislava. K vypracovaniu tejto problematiky mi pomohla projektová dokumentácia, stručná technická správa a technologické postupy. Jednou z častí diplomovej práce je riešenie špecifického problému. Zaoberala som sa debnením dvoch vyrovnávacích nádrží. S touto problematikou mi pomohol pán Ing. Peter Martinák so spoločnosti DOKA Slovakia,s.r.o.. Kde po konzultácii mi bolo ozrejmené ako postupovať pri vyhotovení debnenia stien a stropov. Moja záverečná práca pozostáva z textovej a grafickej častí.
Key words:
stavenisko, plaváreň, debnenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited