Oct 28, 2020   4:23 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     
     
     Final thesis
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Multipurpose building AUGUSTUS
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Marek Ďubek, PhD.
Opponent:
Ing. Daniel Vajdík
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stavebno-technologický projekt - Polyfunkčný dom AUGUSTUS
Summary:Hricová A: Polyfunkčný dom AUGUSTUS - [Diplomová práca]. – Slovenská technická univerzita. Stavebná fakulta; Katedra technológie stavieb. – Vedúci záverečnej práce: Ing. Marek Ďubek, PhD. – Bratislava: SvF STU, 2017. Počet strán (74 s.) Cieľom tejto diplomovej práce bolo vypracovanie stavebno-technologického projektu pre zadanú stavbu Polyfunkčný dom AUGUSTUS, ktorý je situovaný v Bratislave, mestskej časti Staré mesto. K vypracovaniu som použila poskytnutú projektovú dokumentáciu a statický posudok pre riešený špeciálny problém. Diplomová práca je rozdelená na tri časti. Každá z týchto častí tvorí samostatný celok, ktorý je doplnení o grafickú časť. Prvá časť, „Projekt zariadenia staveniska“, obsahuje stavbu rozdelenú na stavebné objekty a návrh zariadenia staveniska. K tejto časti sa vypracovali výkresy zariadenia staveniska pre hrubú stavbu a zemné práce a návrh montážnych zdvíhacích prostriedkov s tromi alternatívami. K prílohám patrí aj výkres dopravných riešení, v ktorom sú vyznačené spevnené plochy a dočasné dopravné značenia. V druhej časti, ,,Časový plán výstavby“, je vypracovaný spôsob výstavby a návrh zloženia pracovných čiat. Grafické výstupy tejto časti je časový plán, harmonogram a histogram pracovníkov. Posledná časť ,,Technologický predpis pre podstojkovanie pri demontáži vežového žeriavu mobilným žeriavom“ som sa venovala k vypracovaniu technickej správy tejto demontáže zo statického hľadiska s grafickým doplnením.
Key words:
stavebno-technologický projekt, zariadenie staveniska, časový plán, technologický predpis, mobilný žeriav

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited