Oct 26, 2020   5:42 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson
     
Final thesis     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Apartment building
Written by (author): Ing. Peter Jacenko
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:Témou bakalárskej práce je Bytový dom. Jedná sa o bytový dom v centre Bardejovských Kúpeľov, objekt je nepodpivničený a má 4 nadzemné podlažia. Prvé nadzemné podlažie obsahuje 2 byty pre invalidov a technické priestory. Na ostatných podlažiach sa nachádzajú po 4 byty. Technologický predpis som využil pri výstavbe parkoviska pri bytovom dome. Cieľom pri návrhu časti KPS bolo navrhnúť byty pre mladých ľudí, ale myslelo sa aj na telesne postihnutých. Pri návrhu projektovej organizácie výstavby som sa snažil o čo najlepšie využitie pozemku. V časovom harmonograme som sa snažil dodržať zásady a čo najefektívnejšie využiť všetky dostupné prostriedky.
Key words:
cementobeton, vozovka, parkovisko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited