Oct 26, 2020   5:12 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson
     
     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Building-technological project - Multifunctional house MEDIC PARK II
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stavebno-technologický projekt - Polyfunkčný dom MEDIC PARK II
Summary:
Cieľom mojej diplomovej práce bol návrh najefektívnejšieho stavebno-technologického projektu realizácie Polyfunkčného domu MEDIC PARK II v Bardejove. Pri riešení projektu som vychádzala z poskytnutej projektovej dokumentácie, koordinačnej situácie, technickej správy a výkazu výmer. Záverečná práca obsahuje textovú a grafickú časť. Textová časť pozostáva z technickej správy k projektu zariadenia staveniska, z technickej správy k časovému plánu výstavby a návrh vystužovania monolitickej stropnej dosky technológiou Bamtec. Každá textová časť obsahuje priložené výstupy v grafickej forme.
Key words:
zariadenie staveniska, Polyfunkčný dom MEDIC PARK II, výstuž, technológia Bamtec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited