Oct 28, 2020   5:02 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

     
     
Lesson     Final thesis
     
Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Building-technological project Residence Blumental - 2. phase
Written by (author): Ing. Dominika Malovcová
Department:
Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Juraj Jadroň
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stavebno-technologický projekt - Rezidencia Blumental - 2.etapa
Summary:
Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie najefektívnejšieho návrhu stavebno- technologickej časti pre stavbu Rezidencia Blumental - 2. etapa, ktorá sa nachádza v Bratislave v mestskej časti Staré mesto. Pri jednotlivých návrhoch som vychádzala z projektovej dokumentácie - časť architektúra, zo súhrnnej technickej správy projektu, z výkazu výmer a koordinačnej situácie. Záverečná práca sa skladá z textovej a grafickej časti vo forme výkresov. Textová časť pozostáva z troch kapitol, a to projekt zariadenia staveniska, časový plán výstavby a stabilizácia stien stavebnej jamy.
Key words:
stavebná jama, časový plán, trysková injektáž, realizácia výstavby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited