Oct 26, 2020   5:18 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

     
Graduate
     
     Final thesis
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Apartment House
Written by (author):
Department:
Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Daniel Vajdík
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:
Cieľom mojej záverečnej práce bolo vyhotovenie projektovej dokumentácie pre výstavbu bytového domu. Moja práca zahŕňa viacero dokumentov, potrebných pre vydanie stavebného povolenia. Je rozdelená na tri celky, ktoré obsahujú samostatné technické správy. Prvý celok sa zaoberá projektom organizácie výstavby ku ktorému je vypracovaný časový harmonogram a technologický predpis špecifického problému. Druhý celok obsahuje výkresovú dokumentáciu pre konštrukcie pozemných stavieb a tretí celok obsahuje výpočet vodorovných nosných konštrukcií a výpočet výstuže schodiska, ku ktorým je taktiež vypracovaná výkresová dokumentácia. V technologickom predpise je popísaný postup vyhotovenia strešnej hydroizolácie FATRAFOL-S.
Key words:
projekt organizácie výstavby, hydroizolácia, bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited