Oct 26, 2020   4:52 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts
     
          
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Residential House
Written by (author): Ing. Cintia Zajcseková
Department:
Thesis supervisor: Ing. Marek Ďubek, PhD.
Opponent:
Ing. Daniel Vajdík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
Moja záverečná práca je základom na vydanie stavebného povolenia. Je rozdelená na dve hlavné časti: na výkresovú a textovú časť. Vo výkresovej časti som rozpracovala POV, všetky podlažia, rez, pohľad, detaily balkónu, výkres tvaru podlažia a schodiska a výkres vystužovania. Táto časť zahŕňa aj časový plán a kontrolný a skúšobný plán. V textovej časti som popísala tri hlavné kapitoly: technológiu stavieb, konštrukcie pozemných stavieb a statiku. Kapitola technológie stavieb obsahuje technologický predpis a technickú správu k projektu organizácie výstavby. V kapitole konštrukcií pozemných stavieb som spracovala technickú správu. V kapitole statiky som vyhotovila technickú správu k statike, výpočet hrúbky vodorovných konštrukciách, zaťaženia a výstuže.
Key words:montáž prístreškov, konštrukcia stavby, objekt bytového domu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited