Oct 26, 2020   4:33 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

     
Graduate
     
Lesson
     
Final thesis
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Construction and technological project - PERI administrative building
Written by (author): Ing. Peter Czajlik
Department:
Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Ing. Marek Ďubek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stavebno-technologický projekt - Administratívna budova PERI
Summary:Obsahom mojej diplomovej práce je riešenie administratívnej budovy PERI zo stavebno-technologického hľadiska ako aj finančné porovnanie dvoch stenových a dvoch stropných debnení. Pre kvalitné a celkové vyhotovenie stavby som vypracoval projekt zariadenia staveniska, časový harmonogram výstavby ako aj výkresovú časť zariadenia staveniska pre hrubú stavbu a pomocnú stavebnú výrobu. Pri finančnom porovnávaní som vypracoval výkresovú časť, vypočítal potrebné financie ako aj stručne popísal stenové debnenie MAXIMO a stropné debnenie SKYDECK.
Key words:
Stenové debnenie, Stropné debnenie, Debnenie, Zariadenie staveniska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited