Oct 28, 2020   4:16 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     
     
     Final thesis     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Apartment House
Written by (author): Bc. Adam Tarkoš
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
Bakalárska práca sa zaoberá návrhom bytového domu v Prievaloch. V tejto práci je podrobne rozobraná všetka problematika realizácie a výstavby hrubej stavby bytového domu. Je rozdelená na textovú a výkresovú časť. V textovej časti sú tri hlavné kapitoly Technológia stavieb, Konštrukcia pozemných stavieb a Statika. Kapitola Technológia stavieb obsahuje technickú správu k projektu organizácie výstavby a technologický predpis na montáž krovu. V kapitole Konštrukcie pozemných stavieb je spracovaná technická správa, ktorá popisuje všetky vertikálne a horizontálne konštrukcie z hľadiska materiálového a technologického zloženia. Kapitola Statika pozostáva z technickej správy, výpočtu a návrhu hrúbky vodorovných konštrukcií, výpočtu zaťaženia a návrhu výstuže. Vo výkresovej časti je vypracovaný projekt organizácie výstavby, výkres prízemia, výkres typického podlažia, rez schodiskom, pohľad, detaily šikmej strechy, pôdorys krovu, výkres tvaru podlažia a schodiska a výkres vystužovania. Táto časť zahŕňa aj časový plán zameraný na hrubú stavbu.
Key words:
bytový dom, konštrukcia stavby, montáž krovu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited