Oct 26, 2020   4:31 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

     
Graduate
     
          Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Construction - Technological Project: KRUPINA Polyfunctional Apartment Building
Written by (author):
Ing. Ján Novotný
Department:
Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Daniel Vajdík
Final thesis progress:
Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stavebno-technologický projekt: Polyfunkčný bytový dom Krupina.
Summary:
Moja diplomová práca rieši stavebno-technologický projekt realizačnej časti navrhovanej bytovej stavby. Diplomová práca pozostáva z troch hlavných častí. Prvou časťou je optimálny návrh zariadenia staveniska v zmysle zaužívaných pracovných postupov a predpisov a k finančným, časovým, ale aj priestorovým pomerom. Druhou časťou diplomovej práce je optimálny návrh časového plánu danej výstavby objektu. Tretou časťou je riešenie vybraného špecifického problému a to technológia betonáže bielej vane a riešenie pracovných škár v železobetónovej konštrukcii.
Key words:
Technológia betonáže stropnej dosky, Časový harmonogram výstavby, Zariadenie staveniska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited