Oct 28, 2020   4:50 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

     Graduate
     
Lesson
     
Final thesis
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Construction - Technological Project: TUJETOIN Polyfunctional Apartment Building, part 2
Written by (author):
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Daniel Vajdík
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stavebno-technologický projekt: Bytový dom TUJETOIN, etapa 2
Summary:
Moju diplomovú prácu som rozdelil na tri časti. V 1.časti som sa venoval vypracovaniu stavebno-technologického projektu pre vybranú stavbu BYTOVÝ DOM TUJETOIN- 2.etapa., ktorý sa nachádza v mestskej časti Dúbravka v Bratislave. V 2. časti som vypracoval časový plán výstavby a v 3. časti technologické pravidlo pre systém vyhotovenia pilót. Súčasťou realizačného projektu je technická správa k zariadeniu staveniska spolu so situáciou zariadenia staveniska pre etapu výstavby hrubej stavby a dokončovacích procesov. V ďalšej časti som vypracoval situáciu POV s variantnými návrhmi montážnych mechanizmov- žeriavov, s porovnaním a výberom najvhodnejšej varianty. V ďalšej prílohe som sa zameral na spevnené plochy a dopravné riešenie, kde sú uvedené skladby staveniskových komunikácií, súčasťou ktorej je vyriešená situácia s dopravnými značkami, ktoré budú nasadené počas celej výstavby. Časťou realizačného projektu je časový plán vo forme harmonogramu pracovníkov. Súčasťou časového plánu je aj technická správa. V technologickom pravidle pre špecifický problém vyhotovenia pilót je podrobne vypracovaný pracovný postup s opisom technických detailov.
Key words:
realizačný projekt, zariadenie staveniska, časový plán, technologické pravidlo, pilóty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited