Oct 28, 2020   4:55 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

     Graduate
     
Lesson
     
     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The housing complex AVANA
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Marek Ďubek, PhD.
Opponent:
Ing. Marián Bederka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stavebno-technologický projekt: Bytový komplex AVAVNA
Summary:Diplomová práca je zameraná na bytový komplex AVANA, je rozdelená do troch častí. V prvej z nich bol na základe zadania vypracovaný stavebno-technologický projekt pre bytový komplex AVANA, ďalej obsahuje - technickú správu, dve situácie zariadenia staveniska a variantný návrh zdvíhacích mechanizmov. Druhá časť záverečnej práce je tvorená časovým harmonogramom výstavby a histogramom počtu pracovníkov. V rámci tretej časti diplomovej práce je vytvorené porovnanie realizácie prefabrikovanej a monolitickej výťahovej šachty.
Key words:monolitická výťahová šachta, zariadenie staveniska, prefabrikovaná výťahová šachta, časový harmonogram, Bytový komplex AVANA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited