Oct 26, 2020   5:04 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

     
Graduate
     
Lesson
     
     
Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Construction - Technological Project: South City Bratislava, Zone B1 – Apartment Building B1 (2. Part)
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stavebno-technologický projekt: Južné Mesto Bratislava, Zóna B1 – Bytový dom B1 (2. etapa)
Summary:Účelom mojej záverečnej diplomovej práce bolo zo získaných podkladov a projektovej dokumentácie navrhnúť čo možno najefektívnejší stavebno-technologický projekt pre realizáciu Bytového domu B1 (2 etapa), Južného Mesta Bratislavy v Zóne B1. Práca je rozdelená do troch hlavných častí a obsahuje textovú, grafickú a výkresovú časť. Textová časť rieši Projekt zariadenia staveniska, ktorý obsahuje technickú správu objektu, koncepciu prípravy a postupu výstavby pri hrubej stavbe a dokončovacích procesoch. Ďalej sa zaoberá Časovým plánom výstavby, ktorý informuje o čase prípravy a realizácii objektu spolu s potrebným počtom pracovníkov a nasadení potrebných strojov a mechanizmov. V tretej časti je Podstojkovanie premostenia prieluky v časti D do výšky 10 m stropnej konštrukcie 3.NP, ktorá pozostáva z jeho prípravy, montáže a demontáže.
Key words:premostenie prieluky, podstojkovanie, podperná konštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited