Oct 28, 2020   3:33 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Construction - Technological Project: South City Bratislava, Zone B1 – RESIDENTAL HOUSE B.I. (1. Part)
Written by (author):
Ing. Jakub Skokan
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Daniel Vajdík
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stavebno-technologický projekt: JUŽNÉ MESTO BRATISLAVA, ZÓNA B1 – BYTOVÝ DOM B.I. (1. etapa)
Summary:
Cieľom mojej diplomovej práce bol návrh stavebno-technologického riešenia výstavby bytového domu Južné mesto Bratislava, Zóna B1 – BYTOVÝ DOM B.I. Pri zhotovovaní práce som vychádzal z poskytnutých podkladov vo forme projektovej dokumentácie, koordinačnej situácie, technickej správy a výkazu výmeru. Výstupy diplomovej práce sú v textovej aj grafickej forme. V textovej forme je spracovaná technická správa k POV, technická správa k časovému plánu a návrh zakladania bytového domu na vibrostĺpoch. V grafickej časti sú spracované prílohy tejto práce.
Key words:zakladanie, zemné práce, vibrostĺpy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited