Oct 28, 2020   5:01 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts
     
     
     
Final thesis          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Construction - Technological Project: Sky Park Offices
Written by (author):
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stavebno-technologický projekt: Sky Park Offices
Summary:Cieľom mojej záverečnej práce je navrhovanie efektívneho systému realizácie stavby Administratívnej budovy č. 2 Sky Park Offices v Bratislave. Moja práca je rozdelená na dve časti: navrhovanie zariadenia staveniska a časový plán. V častí navrhovanie zariadenia staveniska je zobrazený najvhodnejší spôsob výstavby. Časový plán je rozdelený na časový harmonogram a histogram pracovníkov. Časový harmonogram obsahuje výpočtovú a grafickú časť. Histogram ukazuje počet pracovníkov počas výstavby.
Key words:administratívna budova, Sky Park, Offices, zariadenia staveniska, časový plán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited