Oct 26, 2020   5:44 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate
     
     
     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Construction - Technological Project: Multifunctional building Twin City - object C1
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Marek Ďubek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stavebno-technologický projekt: Polyfunkčná stavba Twin City - objekt C1
Summary:
ŠKVARKA, Dávid; Twin City, blok C, objekt C1, [Diplomová práca]. – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta; Katedra technológie stavieb. – Vedúci záverečnej práce: Ing. Marek Ďubek, PhD. – Bratislava: SvF STU, 2016. 87 s. Mojou úlohou pri vypracovaní záverečnej práce inžinierskeho štúdia bolo vypracovať stavebno-technologický projekt pre výstavbu objektu C1, ktorý je súčasťou komplexu Twin City blok C. Objekt C1 je administratívny objekt s 3 podzemnými a 27 nadzemnými podlažiami. Súčasťou tejto práce je projekt zariadenia staveniska pre hrubú stavebnú výrobu tak, aby zabezpečoval ochranu životného prostredia, ochranu zdravia pri práci a efektívny priebeh výstavby. Ďalej som navrhol časový plán výstavby kde som sa snažil o čo najkratšie trvanie výstavby s dôrazom na kvalitu stavebných prác. Časový plán je tvorený výpočtovou časťou ktorá je tvorená jednotlivými činnosťami výstavby a následne zobrazená a prepojená v grafickej časti. V prehľadnej forme je v časovom pláne zobrazený aj histogram pracovníkov a nasadenie hlavných stavebných mechanizmov. Pre vypracovanie týchto častí diplomovej práce mi pomohli ďalšie spracované výkresy ako návrh troch rôznych možností osadenia a použitia žeriavov, širšie vzťahy a projekt organizácie dopravy. Pre prezentáciu objektu som vytvoril prezentačný poster.
Key words:
administratívna budova, výšková budova, hrubá stavebná výroba, časový plán výstavby, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Twin City, Bratislava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited