Oct 28, 2020   5:08 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     
     
Lesson
     
Final thesis          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Construction - Technological Project: KRUPINA Polyfunctional Apartment Building
Written by (author):
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Marek Ďubek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stavebno-technologický projekt: Polyfunkčný bytový dom Krupina.
Summary:NOVOTNÝ, Ján: Polyfunkčný bytový dom Krupina. – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta. Vedúci záverečnej práce: Ing. Marek Ďubek, PhD. – Bratislava SvF STU, 2019, XXX s. Predložená diplomová práca je vyhotovená na Polyfunkčný objekt bytový dom Krupina v Krupine. Diplomová práca sa skladá z 3 častí. Prvá časť sa zaoberá vypracovaním stavebno-technologického projektu k spomínanej stavbe, ktorého súčasťou je aj technická správa zariadenia staveniska, 3 návrhy hlavného zdvíhacieho mechanizmu a výber optimálneho návrhu a situácia zariadenia staveniska pre etapy HSV prác a PSV prác. Druhá časť diplomovej práce sa zaoberá návrhom čo najoptimálnejšieho časového harmonogramu výstavby polyfunkčného bytového objektu. Neoddeliteľnou súčasťou časového harmonogramu je jeho technická správa. Spolu s harmonogram výstavby objektu bol vypracovaný aj histogram nasadenia pracovníkov. Tretia časť diplomovej práce je venovaná vyriešeniu zadaného špecifického problému. Špecifický problém bol zadaný ako: Technológia betonáže bielej vane a riešenie pracovných škár.
Key words:
časový harmonogram výstavby, zariadenie staveniska, technológia betonáže stropnej dosky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited