Oct 28, 2020   4:14 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

     
     Lesson
     
Final thesis
     
Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Apartment House
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Marián Bederka, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
ABSTRAKT IVANISKOVÁ, Klaudia: Bytový dom. [Bakalárska práca.] / Klaudia Ivanisková – Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta – Katedra technológie stavieb – Vedúci práce: Ing. Marek Ďubek, PhD. Kľúčové slová: bytový dom, zelená fasáda, exteriér, stavenisko Bytový dom Bakalárska práca sa zaoberá projektom bytového domu a skladá sa z troch hlavných častí. Prvá kapitola sa zaoberá technológiou stavieb, nachádza sa tam aj technickou správa o chodu výstavby, projekt organizácie výstavby, technologický postup pre montáž zelenej fasády LIKO-S. Druhá kapitola sa zaoberá konštrukciou pozemných stavieb, ktorá zahŕňa technickú správu, v ktorej je detailný opis bytového domu, ako aj výkresy prvého nadzemného podlažia, typického podlažia, rez objektom, pohľad na bytový dom a detaily zelenej fasády. Záverečná kapitola sa venuje statike, kde sa nachádzajú statické výpočty, výkres tvaru typického podlažia, výkres výstuže schodiska a technická správa.
Key words:
bytový dom, zelená fasáda, exteriér, stavenisko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited