Oct 26, 2020   5:27 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

     Graduate     Lesson               
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Apartment building
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Marek Ďubek, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Haulík
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:Práca sa zameriava na postup výstavby hrubej stavby bytového domu, projekt organizácie výstavby, zariadenie staveniska, konštrukčné, statické a dispozičné riešenie objektu, časový plán technologických etáp a následne v technologickom predpise pre aplikovanie balkónových vrstiev a odvodnenie balkónových konštrukcii so systémom Watec 3E. Cieľom práce bolo dosiahnuť čo najlepšiu alternatívu zariadenia staveniska, logickú nadväznosť postupu prác pri výstavbe hrubej stavby bez zbytočných časových strát, taktiež vypracovanie technologického predpisu pre aplikovanie balkónových vrstiev.
Key words:
bytový dom, projekt organizácie výstavby, aplikovanie balkónových vrstiev

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited