Oct 28, 2020   3:52 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     
     
          Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Bytový dom
Written by (author):
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Marek Petro, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:
Zámerom mojej bakalárskej práce je:Projekt bytového domu pre stavebné povolenie, Projekt organizácie výstavby bytového domu, Časový plán hrubej stavy Technologický predpis stropného systémového debnenia PERI MULTIFLEX Počas zimného a letného semestra som na predmete Ateliérová tvorba, vypracoval projektovú dokumentáciu bytového domu ako podklad pre riešenie bakalárskej práce. Trojročné štúdium na bakalárskom stupni a odborné konzultácie na cvičeniach mi pomohli k naplneniu všetkých bodov zadania záverečnej práce.
Key words:
debnenie, železobetón, bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited