Oct 28, 2020   4:57 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

     
Graduate          
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Bytový dom
Written by (author):
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Ing. Marek Ďubek, PhD.
Opponent:
Ing. Jana Malenková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
V záverečnej práci sa zameriavam na postup výstavby hrubej stavby štvorpodlažného bytového domu, za účelom vytvorenia čo najefektívnejšieho stavebno-technologického riešenia výstavby skĺbením organizovania na stavenisku. Súčasťou je projekt organizácie výstavby so zariadením staveniska, architektonicko-konštrukčné, statické a dispozičné riešenie objektu. Pri vypracovaní technologického predpisu som sa zameral na riešenie debnenia monolitických doskových stropov systémovým debnením značky PERI. Realizácia debnenia stropných konštrukcií typom PERI Multiflex všeobecne a aj konkrétne pre navrhovaný objekt.
Key words:
Debnenie, Stropy, Železobetón

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited