Oct 26, 2020   5:33 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     
     
     
     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment Building
Written by (author):
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
BOŢÍK, Šimon: Bytový dom. Vedúci záverečnej práce: Ing. Marek Ďubek, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. Slovenská technická univerzita v Bratislave -- Stavebná fakulta -- Katedra technológie stavieb. 2014. s. 70. Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovať časť projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, projekt organizácie výstavby, časový plán výstavby hrubej stavby a technologický predpis na zhotovenie strešného plášťa s krytinou z asfaltového šindľa JCP. Pri vypracovávaní zadania som sa riadil v súčasnosti dostupnými poznatkami o konštrukciách pozemných stavieb a technológii ich realizácie, ktoré som si osvojil počas svojho doterajšieho štúdia, a tiež radami svojich odborných konzultantov. Toto mi dopomohlo k riadnemu vypracovaniu všetkých bodov zadania záverečnej práce. Kľúčové slová: Bytový dom. Projekt organizácie výstavby. Časový plán výstavby. Technologický predpis. Asfaltový šindeľ.
Key words: Bytový dom, Projekt organizácie výstavby, Časový plán výstavby, Technologický predpis, Asfaltový šindeľ

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited