Oct 26, 2020   5:40 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate
     
Lesson
     
Final thesis
     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Residential building
Written by (author):
Department:
Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Ing. Marek Ďubek, PhD.
Opponent:
Ing. Silvia Ďubek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:TOPOR, Matúš: Bytový dom. [Bakalárska práca]. -- Slovenská technická univerzita v Bratislave; Katedra technológie stavieb. -- Školiteľ: Ing. Marek Ďubek, PhD. Počet strán 57s. Výsledkom mojej záverečnej práce je projekt bytového domu pre stavebné povolenie, projekt organizácie výstavby bytového domu, časový harmonogram hrubej stavby a technologický predpis vyhotovenia CEMENTOVÉHO POTERU s príslušnými vrstvami. Cez celé obdobie zimného a letného semestra 3. ročníka počas Ateliérovej tvorby som vytvoril projektovú dokumentáciu bytového domu, ako základ pre vypracovanie bakalárskej práce. Trojročné štúdium a taktiež skúsenosti z praxe počas prázdnin mi pomohli k splneniu všetkých bodov záverečnej práce.
Key words:cementový poter, projekt organizácie výstavby bytového domu, bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited