Oct 26, 2020   5:13 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Ďubek, PhD.
Identification number: 20818
University e-mail: marek.dubek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

          Lesson
     
Final thesis
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Apartment building
Written by (author):
Ing. Dominika Malovcová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Silvia Ďubek, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
Malovcová, Dominika: Bytový dom. [ Bakalárska práca ]. - Slovenská technická univerzita. Stavebná fakulta; Katedra technológie stavieb. - Školiteľ: Ing. Marek Ďubek, PhD. Bratislava: SvF STU, 2015. Počet strán ( 68 str. ) Cieľom mojej záverečnej práce bakalárskeho štúdia bolo navrhnutie projektu bytového domu na úrovni realizačnej dokumentácie. Ďalej som mala k tomuto projektu za úlohu vypracovať časový harmonogram výstavby so zameraním na hrubú stavbu a projekt organizácie výstavby. Koncepcia výstavby a zariadenia staveniska je zahrnutá v technickej správe nachádzajúcej sa v prvej časti tejto práce. Jej ďalšiu časť tvorí technologický predpis, v ktorom som sa venovala predsadenej montáži okien. V tejto časti som vypracovala kompletný pracovný postup spolu s detailom okna a porovnaním s inými spôsobmi osadenia okien. V tretej časti sa nachádza technická správa k časti Konštrukcie pozemných stavieb, kde som opísala navrhovaný objekt z hľadiska riešenia konštrukcií a použitých materiálov. Poslednou časťou mojej záverečnej práce je Statika, v ktorej som opísala konštrukciu šikmej pultovej strechy vyhotovenú z priehradových väzníkov. K týmto častiam práce je vypracovaná aj výkresová dokumentácia, ktorá je zahrnutá v prílohách.
Key words:bytový dom, stavenisko, časový plán, priehradový väzník, predsadená montáž okien

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited