Aug 25, 2019   5:23 a.m. Ľudovít
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Identification number: 2081
University e-mail: ladislav.hudec [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Adamica
Penetračné testovanie WLAN
May 2008Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Adam
Zvýšenie bezpečnosti webových systémov mechanizmom pasce na útočníka
April 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Babiš
Bezpečnosť operačného systému Windows
May 2010Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Oliver Bachtík
Penetračné testovanie webovských serverov
May 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Baláž
Testovacie údajové sady pre bezpečnostné technológie
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristián Balco
Vizualizácia činnosti smerovacích protokolov v sieťach MANET
May 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Balogh, PhD.
Forenzné nástroje na zbieranie digitálnych dôkazov
May 2008Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Benický
Monitorovanie, zber a spracovanie údajov charakterizujúcich správanie sa používateľa pri práci vo webovom prostredí
May 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bc. Martin Blesák
Certifikačná autorita
December 2006Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Brandýs
Bezpečná autorizácia prostredníctvom mobilných zariadení
April 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Jakub Breier, PhD.
Security Evaluation supported by Information Security Mechanisms
August 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radovan Brunčák
Penetračné testovanie
May 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Peter Daniš
Penetračné testovanie
June 2007Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Dulovič
Zvýšenie bezpečnosti domácich sietí
May 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Ďurech
Nasadenie sieťovej bezpečnostnej technológie IDS
May 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Filipek, PhD.
Bezpečnosť v mobilných ad-hoc sieťach
May 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jozef Filipek, PhD.
Security architecture for the distributed environments.
May 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Filip
Využitie umelej inteligencie v počítačovej bezpečnosti
May 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Gallik
Detekcia zraniteľností v zdrojovom kóde webových aplikácií pomocou metód strojového učenia
May 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Rudolf Grežo
Bezpečnosť sietí v prostredí Internetu vecí
May 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dalibor Habaj
Penetračné testovanie webových serverov
May 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Hájek
Grafické zobrazenie spracovania inštrukcie v simulátore
June 2007Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rabab Alaa Hameed Al-Shammaa
Penetračné testovanie
December 2008Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Helebrandt, PhD.
Forenzné nástroje na zbieranie digitálnych dôkazov v prostredí Unix
June 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Helebrandt, PhD.
Forenzný nástroj na zber digitálnych dôkazov v prostredí Linux
May 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Hlavatý
xxx
May 2018Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Hreha
Penetračné testovanie WLAN
May 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Hunča
Penetračné testovanie WLAN
May 2008Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Chreno
Forenzný nástroj na zbieranie digitálnych dôkazov v operačnom systéme
May 2019Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Chvostaľ
Monitorovanie, zber a správa údajov o správaní sa používateľa pri práci
May 2010Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Ilavský
Testovacie údajové sady pre bezpečnostné technológie
May 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mohammed Ishaque
Výskum bezpečnosti v distribuovaných počítačových systémoch a mobilných počítačových sieťach
May 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Jančík
Forenzné nástroje na zbieranie digitálnych dôkazov
June 2007Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Jurík
Výskum metrík v informačnej bezpečnosti
September 2015Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Kadlečík
XXX
April 2019Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Kapusta
Systém na automatickú správu a hodnotenie zraniteľností počítačového systému
May 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Karásek
Zvýšenie bezpečnosti webových systémov metódou inšpirovanou prírodou
May 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Oliver Kindernay
Detekcia zraniteľnosti webových aplikácií na báze anomálií
May 2016Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Klimo
Bezpečnosť a ochrana softvéru
June 2009Displaying the final thesis
40.Final thesis was unsuccessfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Daniela Kotmanová
Temporálne špecifikácie vo verifikácii digitálnych systémov
April 2011Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Krátky
Forenzné nástroje na zbieranie digitálnych dôkazov
June 2007Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Kružliak
Vizualizácia činnosti systému DNS
May 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Kubiš
Školiaci nástroj pre bezpečnostnú technológiu uzlové IDS
May 2017Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Kudlačák
Bezpečnosť a ochrana softvéru
June 2009Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Kujan
Bezpečnosť operačného systému Linux
May 2011Displaying the final thesis
46.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ján Kvak
Bezpečné riadenie prístupu v distribuovanom prostredí
September 2015Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ján Laštinec, PhD.
Bezpečnostné rozšírenie automobilových komunikačných protokolov použitím Ethernet / IP
May 2016Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denisa Lipovská
Školiaci nástroj pre bezpečnostnú technológiu sieťové IDS
May 2017Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Löffler
Zefektívnenie detekcie prienikov pomocou modelu viacerých klasifikátorov
May 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Lojan
Monitorovanie, zber a správa údajov o vysokoúrovňovom správaní sa
May 2011Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Marko
Bezpečnostná analýza sieťových protokolov
May 2010Displaying the final thesis
52.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Marko
Bezpečnostná analýza sieťových protokolov
August 2013Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sanja Marković
Systémy detekcie prienikov v sieťach MANET
May 2016Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Masár
Web system intrusion detection using methods of computational inteligence
May 2016Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Mihalech
Bezpečnosť webového servera Apache
May 2010Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Mihalech
Bezpečnosť webových serverov
May 2012Displaying the final thesis
57.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Juraj Michalák
Bezpečné riadenie prístupu v distribuovaných prostrediach
September 2012Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Michalák
Forenzné nástroje na zbieranie digitálnych dôkazov
June 2007Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Michalák
Vnorený systém na šifrovanie protokolov aplikačnej vrstvy
May 2009Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Minárik
Bezpečnosť operačného systému Linux
May 2011Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Mišík
Detekcia prienikov na webový systém metódami výpočtovej inteligencie
April 2019Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Mlynčár
Detekcia útokov na používateľské účty počítačového systému za podpory bezpečnostných metrík
May 2015Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Morvay
Bezpečnosť domácej siete
May 2016Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Murányi, PhD.
Forenzné nástroje na zbieranie digitálnych dôkazov v prostredí Windows
June 2009Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Richard Popeliš
Bezpečnosť webového servera Apache
May 2019Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Račko
Bezpečná autorizácia prostredníctvom mobilných zariadení
May 2018Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Rybár
Bezpečnosť IPv6
May 2015Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Sedláček
Penetračné testovanie WLAN
May 2008Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Skalný
Penetračné testovanie WLAN
May 2008Displaying the final thesis
70.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Radovan Skulský
Bezpečnostná analýza virtualizácie počítačov
May 2012Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Sloboda
Forenzný nástroj na zber digitálnych dôkazov v prostredí Linux
May 2012Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Slotík
Použitie metód umelej inteligencie v sieťových detekčných mechanizmoch
May 2014Displaying the final thesis
73.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Rastislav Szabó
Bezpečnostná analýza sieťových protokolov
September 2015Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Šašinková
Detekcia zraniteľnosti webových aplikácií
May 2018Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriel Ševeček
Forenzné nástroje na zbieranie digitálnych dôkazov v prostredí Unix
June 2009Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Škrak
Penetračné testovanie WLAN
May 2019Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Šmihla
Detekcia prienikov na webový server
May 2016Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Šoltés
Zvýšenie bezpečnosti webového systému použitím biológiou inšpirovaných metód
May 2016Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Štefánik
Vizualizácia činnosti smerovacích protokolov v sieťach MANET
May 2015Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Števko
Zabezpečenie poslednej míle DNS pomocou DNSSEC
May 2014Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Šugarek
Forenzné nástroje na zbieranie digitálnych dôkazov v prostredí Windows
June 2009Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Šugarek
Forenzné nástroje na zbieranie digitálnych dôkazov v prostredí Windows
May 2011Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktor Šulák
Vizualizácia činnosti systému bezpečnej pošty
May 2012Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Tomcsányiová
Školiaci nástroj pre bezpečnostnú technológiu sieťové IDS
May 2017Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Uhnáková
Automatická správa a hodnotenie zraniteľností počítačového systému
May 2018Displaying the final thesis
86.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jakub Ukrop
Aplikácie umelej inteligencie v počítačovej bezpečnosti
September 2014Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Vantuch
Zvýšenie bezpečnosti webových systémov mechanizmom pasce na útočníka
May 2018Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Vilhan, PhD.
Bezpečné riadenie prístupu v distribuovaných prostrediach
September 2012Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Vlček
Bezpečnosť operačného systému Linux
May 2010Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslav Zápach
XXX
April 2019Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Žabka
Bezpečnosť elektronických lístkových systémov
April 2019Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Žabka
Nasadenie sieťovej bezpečnostnej technológie IDS
May 2017Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Žáry
Bezpečnostná analýza virtualizácie počítačov
May 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress