Jul 21, 2019   1:57 a.m. Daniel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
Identification number: 2082
University e-mail: oldrich.ondracek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Allpass filters and their applications
Written by (author): Ing. Ľuboš Podlucký
Department: Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
Opponent:Ing. Peter Kubinec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Číslicové fázovacie sústavy a ich aplikácie
Summary:V tejto práci sme sa venovali teoretickému rozboru číslicových fázovacích sústav. Pozornosť sme venovali prevažne číslicovým fázovacím sústavám 1. a 2. rádu a Ntého rádu s dvomi koeficientmi a ich frekvenčným charakteristikám. Taktiež sme sa venovali možným štruktúram fázovacích sústav 1. 2. a Ntého rádu s dvomi koeficientmi a to priamym, priamym transponovaným a krížovým štruktúram. Ďalej sme analyzovali možnosti využitia číslicových fázovacích sústav pri realizácii jednotlivých základných typov číslicových filtrov t.j. DP, HP, PP a PZ filtrov. Súčasne sme analyzovali možnosti využitia číslicových fázovacích sústav v rôznych aplikáciách ako sú reverberátory, fázové rotátory a korektory.
Key words:štruktúra, sústava, filter

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited